Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Defterdarlığımızda 8 – 9 – 10 Mayıs 2017 tarihlerinde 8’er saat olmak üzere üç grup halinde “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi. İş Güvenliği Uzmanı Gürkan AKSOY tarafından verilen eğitimlerde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yönetici ve çalışanların bu kanunla gelen görev ve yükümlülükleri, işyerlerinde alınması gereken önleyici tedbirler ile kaza ve acil afet durumlarında yapılması gerekenlere değinildi. Eğitimlerin sonunda ölçme ve değerlendirme sınavları yapıldı.