Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

Afyonkarahisar Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Devletçe belirlenen maliye politikaları çerçevesinde ilimiz dahilinde bütçe gelirlerini tahsil etmek, bütçe giderlerini hak sahiplerine ödemek ve muhasebe kayıtlarını tutmak, kurumların saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devletin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, Hazine davalarını takip gibi, kamu mali hizmetlerini mali disiplin içerisinde, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri doğrultusunda yerine getirmektir.

Vizyonu;
Üstlendiğimiz görevleri yerine getirirken insanı odak alan çalışanların ve tüm paydaşlarımızın hakkına saygılı, yenilikçi, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı, hızlı, kaliteli, hesap verebilir, benzer organizasyonlar arasında fark yaratan ve önde gelen, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan bir organizasyon kültürü oluşturmaktır.